ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมที่มีต่อการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาทุกท่านให้ความร่วมมือและสละเวลาตอบคำถามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมที่มีต่อการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี ตามความเป็นจริง พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิเช่น Power Bank, Flash Drive, และบัตรเติมเงินโทรศัพท์ ด่วน!! ตอบแบบสำรวจที่นี่
หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่
ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี โทร 0824512720
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศโดย   นายวุฒิภัทร พงษ์เพชร   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405