ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขอความร่วมมืออาจารย์และนักศึกษาทุกท่านกรอกแบบสอบถาม(ด่วนที่สุด)
ขอความร่วมมืออาจารย์และนักศึกษาทุกท่านกรอกแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
>>> คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบสอบถาม <<<
ประกาศโดย   Administrator   วันที่ประกาศ   4 กรกฏาคม 2561
 2.ขอความร่วมมืออาจารย์และนักศึกษาทุกท่านกรอกแบบสอบถาม(ด่วนมาก)
ขอความร่วมมืออาจารย์และนักศึกษาทุกท่านกรอกแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
>>> คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบสอบถาม <<<
ประกาศโดย   Administrator   วันที่ประกาศ   4 กรกฏาคม 2561
 3.คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษา >>> ไฟล์คู่มือ

หมายเหตุ : เนื้อหาหน้าจอบางส่วน ภายในไฟล์ แตกต่างจากระบบปัจจุบัน เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามา

ประกาศโดย   Administrotor   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2560
 4.คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์

คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์ >>> ไฟล์คู่มือ

หมายเหตุ : เนื้อหาหน้าจอบางส่วน ภายในไฟล์ แตกต่างจากระบบปัจจุบัน เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามา

ประกาศโดย   Administrator   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405