ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา(ด่วน)
นักศึกษาทั้ง ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สามารถ Download แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา เช่น การลงขอเพิ่ม ถอน รายวิชา การการขอใบรับรอง ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา เป็นต้น ได้ตามลิงค์ด้านบน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405