ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านเว็ปไซต์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยไม่เสียค่าปรับ

ระหว่างวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2565
 2.คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษา >>> ไฟล์คู่มือ

หมายเหตุ : เนื้อหาหน้าจอบางส่วน ภายในไฟล์ แตกต่างจากระบบปัจจุบัน เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามา

ประกาศโดย   Administrotor   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2560
 3.คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์

คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์ >>> ไฟล์คู่มือ

หมายเหตุ : เนื้อหาหน้าจอบางส่วน ภายในไฟล์ แตกต่างจากระบบปัจจุบัน เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามา

ประกาศโดย   Administrator   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405