ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ 2566(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาใหม่สามารถเข้าใช้งานระบบ โดยช่องรหัสประจำตัวให้กรอก รหัสนักศึกษา และช่องรหัสผ่านให้กรอก 4 ตัวท้ายของรหัสนักศึกษา ตัวอย่าง

รหัสประจำตัว 663000111214
รหัสผ่าน 1214

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2566
 2.แจ้งการสมัครขอใช้ Email สำหรับนักศึกษา และบุคลากร(ด่วนมาก)
นักศึกษาและบุคลากร สามารถสมัครขอใช้บริการ Email ได้ โดยทางมหาวิทยาลัย มี Email ให้บริการ 2 Account ดังนี้

1. Email ของ Google โดยมี โดเมนเป็น @npu.ac.th


โดยสามารถสมัครขอใช้ Email Google ได้ที่นี่ >>> http://dc.npu.ac.th/email/main.php
2. Email ของ Microsof โดยมี โดเมนเป็น @ms.npu.ac.th


โดยสามารถสมัครขอใช้ Email Microsoft ได้ที่นี่ >>> https://dc.npu.ac.th/o365/main.php
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2564
 3.คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษา >>> ไฟล์คู่มือ

หมายเหตุ : เนื้อหาหน้าจอบางส่วน ภายในไฟล์ แตกต่างจากระบบปัจจุบัน เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามา

ประกาศโดย   Administrotor   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2560
 4.คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์

คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์ >>> ไฟล์คู่มือ

หมายเหตุ : เนื้อหาหน้าจอบางส่วน ภายในไฟล์ แตกต่างจากระบบปัจจุบัน เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามา

ประกาศโดย   Administrator   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405