ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขอให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต(ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเฉพาะระดับอุดมศึกษาระดับ ป.ตรี ป.โท ป.เอก และ ป.บัณฑิต (ไม่รวมระดับอาชีวศึกษา) ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยคลิกที่เมนูขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยต้องชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตก่อนจึงจะได้รับเอกสารสำคัญทางการศึกษา

หรือสามารถขึ้นทะเบียนโดยตรงได้ที่ regsup.npu.ac.th/?page=registration_graduate

คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   15 กุมภาพันธ์ 2567
 2.คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษา >>> ไฟล์คู่มือ

หมายเหตุ : เนื้อหาหน้าจอบางส่วน ภายในไฟล์ แตกต่างจากระบบปัจจุบัน เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามา

ประกาศโดย   Administrotor   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2560
 3.คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์

คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์ >>> ไฟล์คู่มือ

หมายเหตุ : เนื้อหาหน้าจอบางส่วน ภายในไฟล์ แตกต่างจากระบบปัจจุบัน เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามา

ประกาศโดย   Administrator   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405