ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  กำหนดวันลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน20 มี.ค. 2566 8:30 น.31 มี.ค. 2566 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา (ฤดูร้อน)
 • 27 มี.ค. 2566 8:30 น.28 พ.ค. 2566 16:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE (หลัก)
 • 20 มี.ค. 2566 8:30 น.31 มี.ค. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 120 มี.ค. 2566 8:30 น.31 มี.ค. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 220 มี.ค. 2566 8:30 น.31 มี.ค. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 320 มี.ค. 2566 8:30 น.31 มี.ค. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 420 มี.ค. 2566 8:30 น.31 มี.ค. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปีอื่นๆ20 มี.ค. 2566 8:30 น.31 มี.ค. 2566 16:30 น.
 • ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 20 มี.ค. 2566 8:30 น.31 มี.ค. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา27 มี.ค. 2566 8:30 น.2 เม.ย. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา27 มี.ค. 2566 8:30 น.2 เม.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา27 มี.ค. 2566 8:30 น.28 เม.ย. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค21 พ.ค. 2566 8:30 น.27 พ.ค. 2566 16:30 น.
 • วันปิดภาคเรียน
 • 28 พ.ค. 2566 8:30 น.12 มิ.ย. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงวันของการส่งผลการเรียน5 มิ.ย. 2566 8:30 น.5 มิ.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet7 มิ.ย. 2566 8:30 น.9 มิ.ย. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา28 พ.ค. 2566 8:30 น.16 มิ.ย. 2566 16:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405